Kedves Szülők, kedves érdeklődők!

A Baden-Württembergi Konzuli Magyar Iskola és Óvoda a 2015/16-os tanévben kezdte meg működését.
Jelenleg a tartományban 10 tagintézményünk van.
2016 óta a Magyar Tanárok Képzési és Nevelési Egyesülete segíti a szervezési és pedagógiai feladatok ellátását. Az intézmény célja, hogy a gyerekek az iskolából kikerülve helyesen tudjanak magyarul írni és olvasni, az általános műveltséget magyar nyelven is elsajátítsák, megszeressék a magyar hagyományokat, kultúrát, és megőrizzék magyar identitásukat.
Emellett, amennyiben magyar nyelvvizsgát szeretnének tenni, az iskola erre is felkészíti őket.
A pedagógiai munka a magyar állam által jóváhagyott tanterv alapján folyik.
A gyerekek évente 60 óra, diplomás pedagógusok által tartott foglalkozáson vehetnek részt. Az iskola tanulóinak lehetőségük van vizsgázni, és az év végi zárójegyet a német állami iskolák a saját bizonyítványukban is feltüntethetik.
Csoportjainkba 3-18 éves korig lehet jelentkezni.

vizsgalehetőségek

Intézményünkben számos vizsgalehetőséget nyújtunk. Büszkék vagyunk, hogy a Baden-Württembergi Konzuli Magyar Iskola az ECL nyelvvizsgarendszert működtető európai uniós tagállamok konzorciumának akkreditált vizsgahelye. Magyar nyelvből államilag és nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető. (...)


érdekel
vizsgázó tanuló

a tanév eseményei

  • 20-30 tanítási nap helyszíntől függően
  • Szakkörök (20 óra)
  • Pedagógus továbbképzés (évente kétszer)
  • Három konferencia tanárok részére
  • Félévi és évvégi vizsga (szóbeli és írásbeli)
  • Tanévzáró élménykirándulás
  • Egy-két csapatépítő tréning tanároknak
  • Szociális projektek
  • Ünnepélyes műsorok
  • Projekt napok