Nemzeti ünnepek

Egy nemzet ünnepei az együvé tartozás boldog pillanatait adják az egyénnek.

Március 15

A költészet napjára

A magyar költészet napja, április 11

Augusztus 20.

A nemzeti összetartozás napja, június 4.