pedagógiai módszereink

A diákok évente 60 tanórán vehetnek részt, ahol a magyar állam által jóváhagyott tanterv alapján tanulnak.

A csoportok életkor szerint vegyesek, mivel a csoportba sorolás elsődleges szempontja a nyelvtudás. A magyart mint anyanyelvet, származás nyelvet és idegennyelvet is tanítjuk iskolánkban. Mivel egy csoporton belül több korosztály tanul együtt és a csoportba sorolás ellenére nyelvtudásbeli különbségek is vannak, ezért fontos a differenciálás.

A magyar nyelvtant elsősorban idegennyelvként közelítjük meg, nem a közoktatásban elvárt tantárgyi követelményeknek szeretnénk eleget tenni. (Természetesen vannak kivételes esetek.)

Iskolánkban nem tantárgyakat oktatunk, (mert erre a kevés óraszám mellett nincs lehetőségünk) hanem interdiszciplinárisan. A tanulók egy-egy témakörön belül több műveltségi terület ismereteit dolgozzák fel. Ezenkívül zene, tánc és népi játékok teszik színessé az órákat.

Az órákon a tanulók a Balassi Intézet által kifejezetten a hétvégi magyar iskolák tanulóinak összeállított Balassi-füzetekből, valamint magyar tankönyvekből és munkafüzetekből tanulnak. Az oktatás során fejlesztő és ismeretterjesztő játékokat és multimédiás eszközöket is használunk. A munkafüzeteket és/vagy tankönyveket a tanulók vagy megvásárolják, vagy kölcsönzik az iskola könyvtárából. A pedagógusok az iskola könyv állományából tanári példányokat kapnak kölcsönzésre, amiből felkészülhetnek az óráikra.

A Balassi-füzeteket a magyar állam ingyenesen biztosítja az iskola tanulói és pedagógusai számára.

Filozófiánk

Legfontosabb nevelési célunk: a magyarságtudat és nemzeti identitás megalapozása.

Hogyan tudjuk ezt a célt megvalósítani?

A gyerekek a hét öt tanítási napja után még a hatodikon is iskolába mennek, ezért fontos, hogy a magyar iskola ne egy átlagos tanítási nap legyen számukra, hanem a megszokottól eltérő élményt nyújtson.

A magyarságtudat erősítésében a magyar nyelv és a magyarságról való ismeretek tanításának kiemelt szerepe van, de ahhoz, hogy a nemzethez tartozás érzése kialakuljon és megszilárduljon a gyermekekben, elsősorban a kisközösségek szintjén kell megélniük magyarságukat. Ebben a pedagógusok szerepe nélkülözhetetlen. Éppen ezért igyekszünk az egyes tanulócsoportok szükségleteinek legjobban megfelelő pedagógusokat kiválasztani egy osztály vezetésére.

A pedagógusoknak az osztályból, ahol tanítanak, valódi közösséget kell kovácsolniuk, hiszen a külföldi magyar gyermekek számára a családon kívül gyakran az egyetlen magyar kisközösség az iskola.

Egy jól működő csoport kialakításának eszközei többek között a páros vagy csoportmunka alkalmazása (ezen belül is a kooperatív csoportmunka), a játékos tanítás, az élménypedagógia módszereinek használata és az értékproduktív szabadidő-szervezés.

A kisközösségek szintjén, a gyermek érzelmi és értelmi sajátosságainak megfelelő történeteken, meséken, játékokon, kézműves foglalkozásokon keresztül alakulhat ki a gyermek magyarságtudata. Emellett az ünnepeknek, jeles napoknak hangsúlyos szerepe van a néphagyományok ápolásában.

 

 

Kiemelt kép – pixabay.com