Események

Egyesületünkről

2016 óta az iskola pedagógusai által létrehozott Magyar Tanárok Képzési és Nevelési Egyesülete segíti az iskola szervezési és pedagógiai feladatainak ellátását. A nonprofit, közhasznú egyesület célja a képzés, a nevelés, a kultúra és a fiatalok támogatása, valamint a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetek közti tolerancia támogatása a kultúra minden területén. Az egyesület működési szabályzatában meghatározottak szerint az egyesület tevékenysége (a teljesség igénye nélkül) a következőkre terjed ki: 

 • – éves költségvetési terv készítése, biztosítás kötés
 • – szerződéskötés a tanulókkal
 • – a pedagógusok honoráriumának kifizetése
 • – tandíjak kezelése
 • – pályázatok írása
 • – pedagógus továbbképzések szervezése
 • – integráció elősegítése
 • – nyelvtanfolyamok tartása
 • – az iskola tankönyveinek, taneszközeinek, technikai eszközeinek nyilvántartása, könyvtár
 • – szociális projektek
 • – kulturális programok szervezése
 • – tanórán kívüli tevékenységek szervezése
 • – korrepetálás
 • – kirándulások, táborok szervezése
 •  

Kirándulások

Az egyesület minden évben, helyszínenként tematikus (egy magyarságismereti téma köré szerveződő) kirándulást szervez az iskola tanulóinak. A kirándulás témája és a valós környezeti tanulás az iskola pedagógiai céljainak megvalósítását támogatja.

Ízelítő a korábbi tanévek kirándulásaiból.

 

Ünnepek

Iskolánk kiemelt jelentőséget tulajdonít a nemzeti és családi ünnepeknek.

Minden tanévben más-más ünnep vagy jeles nap megünneplése kerül a középpontba.

Az ünnepek megerősítik a gyerekekben a közösséghez való tartozás élményét, elősegítik a személyes kötődés kialakulását az egyes történelmi eseményekhez és a magyar kultúrához, néphagyományokhoz.

Az ünnepi műsorok lehetőséget teremtenek arra, hogy a gyerekek bemutathassák a tanévben tanultakat.

Ízelítő a korábbi tanévek ünnepségeiből:

 

Szakkörök gyerekeknek

Bővebben itt olvashat.

 

Kurzusok felnőtteknek

Bővebben itt olvashat.