általános vizsgák

Vizsgakövetelmények

Félévkor és év végén az iskola tanulói (kivéve: iskola-előkészítő osztályok) az elmúlt félév ill. év anyagából vizsgáznak szóban és írásban. A vizsga feladatokat a pedagógus állítja össze a csoportja számára, úgy hogy az iskola tanári kara által közösen meghatározott ún. minimum követelményeket számon kéri a vizsga során.

A félévi/év végi vizsga követelményeket a pedagógusok már év közben is a szülők tudomására hozzák, hogy ne a vizsga előtt kelljen hirtelen, sokat tanulni  gyermekükkel.

A félévi/év végi vizsga követelményeit a vizsga előtt a pedagógusok kiküldik a szülőknek.

 

Pótvizsga

Az a diák, aki nem tud jelen lenni a vizsga napján, a következő alkalommal pótolhatja az írásbeli és szóbeli vizsgát. Ha egyik alkalommal sem tudott megjelenni, akkor bizonyítvány nem adható ki a számára.

 

A bizonyítvány

A bizonyítványba négy “részjegy” kerül: írásbeli felmérő jegye, szóbeli vizsga jegye, a félévben végzett otthoni munkára adott jegy és az órai munkára adott jegy.

Ennek a négy jegynek az átlaga az az egy jegy, ami kifejezi a tanuló iskolában nyújtott teljesítményét.

A bizonyítvány kétnyelvű, az osztályzatok a magyar és német osztályozási rend szerint is fel vannak tüntetve benne. (Érdemjeggyel és szövegesen is kifejezve.)

 

Értékelőlap

A bizonyítvány mellé minden tanuló szöveges értékelőlapot is kap mellékletként, ahol az osztályzatokat és a gyermek tudását/fejlődését a pedagógus árnyaltabban is ki tudja fejezni.

 

Ki kap bizonyítványt?

  1. Aki rendszeresen jár órákra, és három alkalomnál többször nem hiányzik. A hiányzást igazolni kell írásban (levél) és előre jelezni a tanítás megkezdése előtt (e-mail vagy telefon). Ha a német iskolai rendezvény vagy elfoglaltság miatt nem tud a tanuló részt venni az órákon, akkor az igazolást a német iskolának kell kiállítani. Négynél több hiányzásnál már nem adhatunk bizonyítványt. Indokolt esetben kérvényezhető a tanuló vizsgához engedése, amiről az iskola vezetősége dönt.
  2. Aki rendszeresen végez házi feladatot. Aki nem készítette el a házi feladatát, de elfogadható oka van, jeleznie kell óra előtt. Az elmaradt házi feladatot pótolni kell.
  3. Aki az órákon megfelelően teljesít. A tanulók az órai munkájukra minden alkalommal kapnak valamilyen értékelést.
  4. Aki sikeresen vizsgázik.

 

Ki kap tanúsítványt?

Aki a fenti 4 pontot nem tudja teljesíteni, az tanúsítványt kap.

Tanúsítványt kapnak azok az új tanulók, akik vizsga előtt kerültek az osztályba és már nincs lehetőségük a felzárkózásra.

 

 

Kiemelt kép – pixabay.com