pedagógia módszereink

Pedagógiai módszereink

Az óvodások évente 60 óra, a magyar állam által jóváhagyott nevelési program alapján összeállított foglalkozáson vehetnek részt. A foglalkozások fő vázát az évszakok és az évszakokhoz kapcsolódó ünnepkörök adják. A gyerekek megismerkednek a témához kapcsolódó mesékkel, mondókákkal és néphagyományokkal valamint kreatív foglalkozásokon keresztül sajátítják el az új tudásanyagot.

Célunk a gyerekek ismereteinek bővítése, a készségek képességgé való fejlesztése, speciálisan a magyarság, a magyar nyelv, magyar szokások, magyar hagyományok figyelembevételével, ápolásával.

 


Filozófiánk

Legfontosabb nevelési célunk: a magyarságtudat és nemzeti identitás megalapozása.

Hogyan tudjuk ezt a célt megvalósítani?

A magyarságtudat erősítésében a magyar nyelv és a magyarságról való ismeretek tanításának kiemelt szerepe van, de ahhoz, hogy a nemzethez tartozás érzése kialakuljon és megszilárduljon a gyermekekben, elsősorban a kisközösségek szintjén kell megélniük magyarságukat. Ebben a pedagógusok szerepe nélkülözhetetlen. Éppen ezért igyekszünk az egyes tanulócsoportok szükségleteinek legjobban megfelelő pedagógusokat kiválasztani egy osztály vezetésére.

A pedagógusoknak az osztályból, ahol tanítanak, valódi közösséget kell kovácsolniuk, hiszen a külföldi magyar gyermekek számára a családon kívül gyakran az egyetlen magyar kisközösség az iskola.

A kisközösségek szintjén, a gyermek érzelmi és értelmi sajátosságainak megfelelő történeteken, meséken, játékokon, kézműves foglalkozásokon keresztül alakulhat ki a gyermek magyarságtudata. Emellett az ünnepeknek, jeles napoknak hangsúlyos szerepe van a néphagyományok ápolásában.

 

 

Kiemelt kép – pixabay.com