kulturális rendezvények

“A kultúra nagyon erősen képes összetartani a népeket, sokkal inkább, mint önmagában a közös leszármazás.”

                                                                                                                                        Kun Ádám

 

A tagiskolákban, a magyar hagyományoknak, szokásoknak megfelelően, kisebb műsorok keretein belül tartunk megemlékezéseket, ünnepségeket.

Magyar nemzeti ünnepeink mellett a néphagyomány eseményei úgyszintén az éves munka részét képezik.

 

Adott tanévben az intézmény kijelöl egy projekt témát, melyen a helyszínek dolgoznak. Például: március 15., húsvéti ünnepkör stb. A témával összefüggésben egy családi projekt nap keretein belül a tagiskola rendezvényt szervez, ahol a gyermekek előadják verseiket, bemutatják műveiket valamint lehetőségük nyílik szüleikkel együtt közösen dolgozni egy-egy projekt feladaton.

 

Más németországi magyar szervezetek gyermekeknek szóló programjait is terjesztjük diákjaink körében, sőt ha a lehetőségek engedik, illetve az adott téma tanmenetünkbe illeszkedik, szervezetten rész is veszünk ezeken. 

Helyi magyar szervezetek felkéréseinek is eleget teszünk. Diákjaink többször léptek fel az általuk szervezett rendezvényeken, előadásokon.

 

Intézményünk hagyományosan gyermekprogramokat (pl. bábelőadás) is szervez a tagiskolákban, melyek megvalósítása a magas költségek miatt szintén csak más szervezetekkel való összefogással lehetséges.