Iskola-előkészítő

„A kétnyelvűség csodálatos hatással van a gyermek fejlődésben lévő agyműködésére. Bizonyíték van arra, hogy egy második nyelv tanulása az élet korai szakaszában az agyfejlődést előnyösen befolyásolja. Így például az ilyen gyermekek nagyobb megismerő erővel rendelkeznek, […] könnyebben tanulnak harmadik nyelvet, jobb a memóriájuk és a nyelvet kreatívabban használják.”

                                                                        Naomi Steinet :7 Steps to Raising a Bilingual Child

 

Minden helyszínünkön működik iskola-előkészítő csoport, mely az óvodából az iskolába való átmenetet segíti. Mindig figyelembe vesszük a gyermekek speciális nyelvi helyzetét, környezetét. A német iskolában első osztályos gyermekek ebben a csoportban még nem tanulnak magyarul írni és olvasni. Elsősorban képességfejlesztés, szókincsbővítés történik, a betűk tanulása legkorábban a második félévben kezdődik. Így a nyelvi, írásbeli stabilitás kialakulása zavartalanul mehet végbe.

 

Ha a német iskolában elsajátították az írás és olvasás tudományát, akkor kezdjük meg a magyar írás tanulását. Fontos ez, hiszen szükség van egy pontos nyelvi (írás és szóbeli) bázisra, melyhez később viszonyítani tudnak.

 

Oktatóink óráikat, a tanmenetet alapul véve, mindig az adott csoport adottságainak megfelelően állítják össze. Figyelembe vesznek szociális és egyéni hátteret, képességeket, osztályösszetételt.