ulm

A Baden-Würtembergi Konzuli Magyar Iskola ulmi tagiskolájának bemutatása

 

          Ulmi tagiskolánk 2016-ban nyitotta meg kapuit. A 2016/17-es tanévet 20 tanuló kezdte el két tanulócsoportban: egy óvodás / iskola-előkészítős és egy iskolás csoportunk indult.

Jelenleg is ezzel a létszámmal és ilyen felosztásban folyik az oktatás: A legkisebbek, 3 éves kortól az óvodás csoportba kerülnek, ahol egészen másodikos korukig tanulnak. Harmadikos kortól a diákok az iskolai csoportot látogatják.

          Az ulmi magyar iskolában tanévenként 20 alkalommal van tanítás. Szombat délelőttönként 3 tanórában van foglalkozás, ami 10 órakor kezdődik és 13 órakor ér véget. A tanítás a Magyar Oktatási Minisztérium által megszabott tanterv szerint zajlik. A tanórák minden tanév előtt alaposan átgondolt és előkészített, a tanulók igényeit és kívánságait is figyelembe vevő, a minisztériumok által jóváhagyott tanmenet szerint folynak.

 

          A foglalkozásokon a magyar nyelv és kultúra kincseit fedezzük föl a gyerekekkel közösen. Mottónak Kodály Zoltán és Bartók Béla gondolatait választottuk: “Kultúrát nem lehet örökölni.” illetve „Csak tiszta forrásból!” Munkánkkal ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy gyermekeink örömmel váljanak a magyar nyelv és kultúra apró kincskeresőivé, felnőve pedig eme kincsek őrzőivé.

Az interdiszciplináris oktatás során szinte valamennyi tantárgy jelen van: magyar nyelv és irodalom, történelem, honismeret, rajz és képzőművészet, ének-zene, földrajz, országismeret, tánc és dráma. Foglalkozásainkon az elsődleges szempont a magyar anyanyelvápolás, a magyar kultúraátadás és hagyományőrzés. Támogatjuk a gyermekek beszédkészségének és szókincsének fejlesztését. Igyekszünk olyan interaktív foglalkozásokat biztosítani csoportjaink számára, ahol a gyerekek játszva, szórakozva sajátíthatják el a korosztályuknak megfelelő ismereteket. A tanítási és tanulási módszerek, tansegédletek, taneszközök, tankönyvek színes tárháza biztosítja az élményszerű foglalkozásokat. Az ismeretek átadását, elsajátítását például kooperatív tanulási technikák, differenciált oktatási módszerek, tanulásmódszertani gyakorlatok színes tárháza is segíti.

Az ulmi magyar iskola nem csupán intézmény, hanem közösség. A szülők lelkesedése, munkája és a magyar nyelv iránti elhivatottsága nélkül nem is létezhetne voltaképpen.

A gyermekekkel két csoportban foglalkozunk életkoruknak és tudásuknak megfelelően. Az óvodások nyelvtudását beszélgetés, játék, dalok, versek, mondókák, mesék és körjátékok segítségével fejlesztjük. Iskolásaink magyarul olvasni és írni tanulnak. Színes nyomtatott és változatos feladatlapokkal egészítjük ki az oktatási segédanyagokat.

 

          Iskolánkban immár hagyománnyá vált az évenkénti nagy családi projektnap lebonyolítása, amit egy-egy nagyobb nemzeti, világi, illetve vallási ünnep alkalmából rendezünk. 2019-ben a március 15-i szabadságharc emlékére rendezett projektnap és ünnepély nagy élmény volt mind a szülőknek, mind a diákoknak, mind a pedagógusoknak. 

 

További hagyományunk az évzáró kirándulás. A 2018-19-es tanévet lezáró év végi kirándulás helyszíne az ulmi vadaspark volt, kültéri foglalkozásokkal, játékos vetélkedőkkel, jóízű beszélgetésekkel. A családi nap zárásaként átadásra kerültek az év végi bizonyítványok, oklevelek.

 

Tanáraink munkáját a szülői munkaközösség támogatja. Az SZMK részt vesz a rendezvényeink előkészítésében és segíti azok lebonyolítását, alapanyagok, eszközök beszerzésében, sőt segítik az iskola területén a rend és a fegyelem fenntartását is.  

 

Iskolánk helyi tagozata szoros együttműködésben van az Ulmi Kultúregyesülettel, az Ulmi Cserkészmozgalommal, a Baba-Mama Klubbal és nem utolsó sorban a frissen alakult Ulmi Kék Duna Kórussal. Ez utóbbi kórus tagjai közt néhány tanulónk is helyet kapott.

 

Iskolánk Ulm központi részén helyezkedik el, a vasútállomástól busszal közelíthető meg. Nagyon fontos számunkra, hogy gyermeke kellemes, nyugodt környezetben tanulhasson, tantermeket egy német iskola biztosít számunkra. Az iskola pontos címét csak személyes kapcsolatfelvétel után kaphatják meg az érdeklődők. Ennek oka gyermekeink biztonsága.

Ha felkeltettük az érdeklődését, kérjük keressen bennünket, szeretettel várjuk iskolánkban!

 

Ha szeretné gyermekével megtekinteni iskolánkat, próbaórán részt venni, akkor jelentkezzen az alábbi címen: beiratkozas.bw.kmi@gmail.com

A beiratkozásról itt olvashat bővebben.

 

Néhány kellemes pillanat emlékeként:

Farsangi coportkép
Mikulásozás
Mikulásozás

 

Kiemelt kép – pixabay.com