baden baden

“,A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk.”

(Kazinczy Ferenc)

 

Baden-Baden-i tagintézményünk a környékbeli lelkes szülők összefogásának eredményeként, a Konzulátus keretein belül, 4 csoportban, közel 40 gyerekkel kezdte meg működését.

2018 óta segíti az itt élő magyar családokat a magyar nyelv és kultúra továbbadásában, a gyerekekkel való megszerettetésében.

Iskolai keretek között, felszabadult légkörű, baráti hangulatban zajló foglalkozásainkon alkalmat és lehetőséget kínálunk a nyelv használatára és fejlesztésére.

A gyerekek életkoruk és nyelvtudásuk szerinti csoportokban tanulhatnak együtt a játékos, interaktív órákon.

Az óvodás (3- 5 évesek) és az iskola-előkészítős (5-7 évesek) csoportoknak szókincsbővítő, beszédkészség fejlesztő foglalkozásokat tartunk sok mondókával, mesével, mozgásos játékkal.

Az alsós korcsoportban (7-10 évesek) a magyar nyelven való olvasás, írás alapjaival és Magyarország irodalmi műveivel, híres íróival, költőivel, történelmi, földrajzi, honismereti tudnivalóival ismerkednek tanulóink.

Népszokásaink- busójárás

A felsős csoportban (11-18 évesek) az előző években elkezdett, itt megtanult, vagy az anyaországban megszerzett tudásanyag megszilárdítására és bővítésére törekszünk.

Nagy hangsúlyt fektetünk minden csoportban a magyar ünnepek, jeles napok és hagyományok megismertetésére.

Kirándulás-Csodaszarvas kvíz Fontosnak tartjuk a közösségformálást is. Az iskola széles körben kínál a teljes család számára is programokat, összejöveteleket, ünnepi rendezvényeket. Projektnapokat, bábszínházi és egyéb előadásokat és kirándulásokat is szervezünk.
Célunk az, hogy a Németországban élő magyar vagy többnyelvű családok számára lehetővé tegyük a magyar kultúra ápolását, élvezését. Aktív, befogadó, nyitott közösséggé formálódjunk, ahol a gyerekek jól érzik magukat a magyar nyelvi környezetben.

,, A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”

( Goethe )

 

 

Néhány pillanatkép iskolánk életéből:

Kooperatív munka Farsang
Csoportokban dolgozunk Betűtanulás társasjátékkal