Iskola-előkészítő csoport

Az iskola-előkészítő csoportba azok a gyermekek járnak, akik a német iskolában első vagy második osztályosok. A differenciálást ebben az esetben az határozza meg, hogy most kezdik-e az ismerkedést a német betűkkel, vagy már olvasnak és írnak ezen a nyelven. Mivel mi nem tanítjuk az írás, olvasás alapjait, és a gyermekeknek vannak előismereteik az azonos hangok jelölésénél, így azokat a betűket tanítjuk meg, amik eltérést mutatnak a magyarban: a-á, ö-ő, sch-s.

gyerekek körben Természetesen ez csak egy apró momentuma a napi foglalkozásnak, amelyben szerepet kap az új fogalmak megtanulása, az ismert versek, mesék ismétlése vagy újak megismerése, megtanulása. Hétköznapi helyzeteket mutatunk be, közben a tanulók megismerik egymást, közösséget alakítanak, amelyben a hagyományőrző foglalkozások különösen fontosak.

Ez a korosztály még igényli a játékot, ezért a mozgásos foglalkozások, a szituációs játékok is részei az oktatásnak, ahogy a kreatív foglalkozások is. A legfontosabb szempont az óra előkészítésénél és levezetésénél, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, ne legyen teher számukra se a házi feladat, se az órai munka, de közben nyelvi, kulturális értékeket adjunk át nekik.

     
bekötött szemmel ket gyerek gyumolcsokkel gyerekek
Címkék: