„Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld!”

„Piros, fehér, zöld szín ragyog

a kokárdámon,

piros, fehér, zöld szín lobog

a magyar zászlón.

 

Piros szín a szeretetért,

és a szabadságért,

fehér szín az emberségért,

és a barátságért.

 

Zöld szín erdőkért, mezőkért,

rügyező hajtásért,

reményteli, felvirágzó

szép Magyarországért!”

(Orgoványi Anikó: Március 15.)

A szombati foglalkozás igen különleges alkalom volt Baden-Badenben, kicsik és nagyok számára egyaránt. Ünneplőbe öltöztettük a szívünket is, hiszen nagyon fontos feladata iskolánknak a hagyományőrzés, ünnepeink megismertetése, a haza szeretetére nevelés. Ezen a napon ünnepi foglalkozással emlékeztünk meg az 1848-as forradalomról és szabadságharcról.

A legnagyobbak a Reformkor békés törekvéseiről, Széchenyi István és Kossuth Lajos érdemeiről tanultak, majd „márciusi ifjakként” utcára vonultak. Felolvasták a 12 pontot és elszavalták a Nemzeti dalt. A következő alkalommal egy izgalmas számháborúzásra készülnek a szabadságharc kapcsán.

 

 

 

 

 

A kisiskolások Petőfi versét szavalva végig járták az ifjak útját, majd Bem apó kisdobosaivá váltak. De jutott idejük mesefeldolgozásra és hozzá kapcsolódó fejdíszek készítésére is.

A délelőtti játékot, munkát és gyakorlást követően a gyerekek egy különleges néptáncfoglalkozáson vehettek részt. Népdalokat és népi gyermekjátékokat tanultak, ritmushangszerekkel és néptánc alaplépésekkel ismerkedtek.

Délben az ovisok már izgatottan várták a szülőket, nagyszülőket, mert egy kis ünnepi megemlékezéssel készültek erre a szép alkalomra.
A fiúk huszárcsákóban, a lányok pártában és szép magyar szoknyácskákban, zászlókat lengetve szavalták a verseket és énekelték, hogy:
…” Zengő zeneszó, lengő lobogó,
minden csupa fény, népünk ünnepén.”

   

Ezután hamar előkerültek a kellékek, és a gyerekek Petőfi Sándorra emlékezve egy kis szerepjátékot mutattak be a szülőknek „Arany Lacinak” címmel.
A foglalkozás végén pedig együtt készítettünk piros-fehér-zöld kitűző-pillangókat és a sormintával körbedíszített szép Magyarországképeket.
Ünnepi hangulatban, szép élményekkel telve tértünk haza mindnyájan.

A következő szombaton újra találkozunk izgalmas, Húsvétváró, tavaszi foglalkozásunkon!

Gregusné Becker Mária

 

Címkék: