Az én Magyarországom – Nagyvázsony

 

 

Vitéz Kinizsinek hírét

Hallottátok-e?

Hogy vigadott Kenyérmezőn,

Azt tudjátok-e?

Mint csatába rohanónak

Tüzelt a szeme,

Bajnokos volt mozdulása,

Feszült kebele.”

(Czuczor Gergely: Magyar Tánc)

A húsvéti szünetet nagyszüleimnél töltöttem Magyarországon, a Balaton-felvidék egyik szép kis településén, Dörgicsén. Nem messze található Nagyvázsony és híres vára.

Nagyvázsonynak hatalmas történelmi múltja van, ugyanis Mátyás király adományozta a vázsonyi területet egy nagyon hűséges katonájának, Kinizsi Pálnak.

A stuttgarti Konzuli Magyar Iskolában idén Mátyás királyról is tanultam, ezért nagyon szerettem volna látni a környéket és a várat. Egy szeles, de napsütéses napon nagyszüleimmel, testvéremmel és unokatestvéremmel át is ruccantunk Nagyvázsonyba.

Heltai Gáspár krónikája írja Kinizsi Pálról:

“A Kinizsi Pál egy parasztember fia vala, és malomból jöve ki szolgálatra. Szolgálata vala pedig először a Magyar Balázsnak hadnagysága alatt. Szép Herkules termetű ember vala, jó eszű és felette nagy erejű. A malomban egyedül felemelte a malomkövet.”

A legenda szerint Kinizsi Pál egy szegény molnárlegény volt, és egyszer, amikor a király vadászni volt, vizet kért tőle. Hozta is a molnárlegény a vizet a királynak, de nem talált tálcát, amin oda kínálja azt őfelségének. Ezért megemelt egy nagy és nehéz malomkövet, és azon vitte a vizet a király elé. Ez nagyon megtetszett Mátyás királynak, hiszen Kinizsi erős volt és bátor, így hát Mátyás király felfogadta katonának az ő fekete seregébe. Miután Kinizsi Pál nagyon jó szolgálatokat tett a seregben, hűségéért és a törökök elleni csatákban tanúsított bátorságáért Mátyás király 1472-ben Kinizsinek adományozta Nagyvázsony várát és a hozzá tartozó birtokokat. Kinizsi kolostort és templomot is építtetett a pálos szerzetesek számára.

Nagyvázsony a veszprémi és sümegi várral együtt fontos végvári szerepet is betöltött a törökökkel szembeni védekezésben. A törökök úgy féltek Kinizsitől, mint a tűztől, ereje legendás volt, és egyetlen csatát sem vesztett el. Kinizsi Pál 1494. november 24-én Szendrő ostromára készült, mikor utolérte a halál, holttestét Nagyvázsonyba szállították. Napjainkban a Kinizsit ábrázoló faragott szarkofág a nagyvázsonyi vár kápolnájában található, holttestét eredetileg ebbe helyezték az általa alapított pálos kolostor kápolnájában.

A várban nemcsak a szarkofágot láttam, de a vártoronyban a szobákat is, ahol laktak, és a bútorokat, régi tárgyakat, kipróbáltam egy régi puskát is. Nekem legjobban Nagyvázsony várában a bejárat tetszett, mert felette van egy mellszobor Kinizsi Pálról.

Makra Valéria 11 éves tanuló

Címkék: