A magyar költészet napja, április 11.

Idézettel szerettem volna felvezetni ezt a  néhány sort. Kinek a versét válasszam? Adott, hogy József Attila legyen, és mint egy megelevenedett irodalmi arcképcsarnok jönnek elém a magyar irodalom nagyjai, a fülemben furcsa szimfóniaként hangzik fel a kedvencek egy-egy sora.

egy kislany egy könyvvel a kezében

Felidéződik bennem a 30 éves tanári pályám számtalan verselemző órájának minden keserve, és az „aha” érzés, amikor a gyermek megérzi, hogy az a vers éppen neki szól. Szabadkán, Békéscsabán, Stuttgartban hirdetem,  hogy a vers csoda, mert helyettünk mondja el az elmondhatatlant. Ha verset olvasok, magamat olvasom.

Versmondó versenyek hangulatát idézi bennem a nap, a felkészülések ezerszer átismételt sorait; nevetést és könnyeket; az átvett jutalom örömét.

Állok a színpadon, izgulok, verset mondok. Magamat adom a költő szavaival.

Sorra jönnek a tanáraim, akik megmutatták mi a költészet, mi a magyar irodalom: kincs, a kosztolányis, adys dac. Jönnek sorban: Balassitól Kiss Ottóig, és csak adnak és adnak:

hitet, erőt, szépséget, velük látom a tavaszi kinyíló ég kékjének szivárványos mélységét.

A magyar szó elvarázsol, nem enged, átadom, szaporodik.  A vers hidat épít a költő és köztem, korok között, köztem és a diákjaim között, ember és ember között.

Iskolánk gyermekeit nézem, ahogy a Stuttgarti Magyar Kulturális és Tájékoztatási Központtól kapott pecséttel az üres lapra idézeteket nyomtatnak. Kívül, belül ünneplőbe öltözötten adják át magukat a szép szavaknak.

kislany

 A hímzett virágok, a versfordítások, a gyermekek arca, a fehér és a teli  papír ünnepet hirdet, amely a múlt és jelen költőinek állít emléket, de már benne van a jövő ígérete is, hogy a magyar költészet országhatároktól és időtől függetlenül a magyar embernek örök értéke lesz.

egy kislány munka közben munkalap

 

József Attila

ARS POETICA

Németh Andornak

Költő vagyok – mit érdekelne
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga.
Nincs alku – én hadd legyek boldog!
Másként akárki meggyaláz
s megjelölnek pirosló foltok,
elissza nedveim a láz.
Az idő lassan elszivárog,
nem lógok a mesék tején,
hörpintek valódi világot,
habzó éggel a tetején.
Én nem fogom be pörös számat.
A tudásnak teszek panaszt.
Rám tekint, pártfogón, e század:
rám gondol, szántván, a paraszt;
Szép a forrás – fürödni abban!
A nyugalom, a remegés
egymást öleli s kél a habban
kecsesen okos csevegés.
engem sejdít a munkás teste
két merev mozdulat között;
rám vár a mozi előtt este
suhanc, a rosszul öltözött.
Más költők – mi gondom ezekkel?
Mocskolván magukat szegyig,
koholt képekkel és szeszekkel
mímeljen mámort mindegyik.
S hol táborokba gyűlt bitangok
verseim rendjét üldözik,
fölindulnak testvéri tankok
szertedübögni rímeit.
Én túllépek e mai kocsmán,
az értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom ocsmány
módon a szolga ostobát.
Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kísérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem!
Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!
Sziszegve se szolgálok aljas,
nyomorító hatalmakat.
1937. február-március

 

Írta – Körmendi Mária