Újévi köszöntők

Adjék Isten minden jót,

öt-hat tyúkot, jó tojót!

Hízott disznót, sok hurkát,

tele pincét, kamarát,

sonkát, kolbászt, szalonnát,

gond ne bántsa a gazdát!

Adjék Isten szép vetést,

rengő-ringó jó termést,

békesség és szeretet

töltse meg a szívetek

ebben az új évben!

Az új esztendő első napjához számos babona és szokás kapcsolódik, amely ugyan vidékenként eltérő, de mindegyik egyazon célt szolgál, hogy az új esztendő boldogabb legyen, mint az előtte lévő volt.

Azt hihetnénk, hogy az újév kezdete mindig is erre a napra esett, azonban a honfoglaló magyaroknál az évkezdés számítása feltehetőleg őszre esett, a téli legelőkre, szállásra való visszavonulás idejére esetleg tavaszra ,amikor kihajtották az állatokat a nyári legelőkre. Ennek a régi, tavaszi-őszi évfordulónak emléke az őszi és tavaszi pásztorünnepekben maradt fenn. Európában a tél középre eső újévi évkezdés a napév szerinti időszámítással együtt a római birodalomból terjedt el.

A magyar nyelvi szófordulat – a Boldog új évet kívánok! – magában hordozza a szavak mágikus erejét, amivel bevonzzák a szerencsét, boldogságot. Régi hagyomány házról házra járva az új esztendő köszöntése, áldáskérés a családra, a közösség tagjaira.

Napjainkban keverednek a hagyományos népi jókívánságok a közösségi média jókívánságaival. Válogatásunk célja a hagyományok őrzése, de nem zárkózunk el a modernebb jókívánságoktól sem. A régi szövegeknél mai átiratot használunk.

 

Az újévnek reggelén köszönteni jöttem,
A fiúi szeretet hozott ide engem.
Az úr minden jókkal a házat szeresse,
A benne lakókat sokáig éltesse.
Boldog újévet kívánok!

* * *

Adjon az Isten boldog újévet
Imádságos hitet, örök békességet.
Hosszú életen át, tartós egészséget,
A bajba jutottnak biztos segítséget.
Ne legyen bús senki a holnapra kelve,
Mindenki örüljön, a kenyeret szelve.
Ne sírva ébredjünk, hanem énekelve,
Legyen a jövendőnk szeretettel telve.”
Áldásos Új Esztendőt!

* * *

Ez Újév reggelén minden jót kívánok,
amerre csak nézek, nyíljanak virágok.
Még a hó felett is virág nyiladozzon,
dalos madár zengjen minden rózsabokron.
Legyen szép, legyen jó,
legyen minden bőven,
Szálljon rátok áldás
ez új esztendőben!

* * *

Adjon Isten minden jót
Az új esztendőben:
Jobb időt, mint tavaly volt,
Éljen a család jólétben,
Boldog új évet!

* * *

Adjon az isten bort, búzát, barackot,
Szőrös farkú malacot,
Üvegünkbe feneket, hogy mulassunk eleget.
Szekerünkbe kereket, hogy mehessünk eleget,
Boldog új esztendőt kívánunk a házbeli családnak!

* * *

Bor, búza, békesség szálljon házatokra
Az új esztendőbe, minden jószágtokra.
Adjon Isten áldást táplálkozástokra,
Virrasszon fel az úr a holnapi napra!
Tiszta szívből szeretetből ezt kívánjuk!

* * *

Újév napján kopogtatok.
Magas ajtón, kis ablakon.
Pár szó után odatérek
Adjon Isten a családnak
Aprajának, a nagyjának Boldog új évet!

* * *

Újév ünnepére
Az a kívánságom,
E háznak népére
Sok sok áldás szálljon!

* * *

Kicsi vagyok,
székre állok,
onnét egy nagyot kiáltok,
Boldog Újévet Kívánok!

* * *

Adjon Isten füvet, fát,
tele pincét, kamarát,
sok örömet e házban,
boldogságot hazánkban
ebben az új évben!

* * *

Eljött a szép új esztendő,
Olyan, mint a tarka kendő.
Piros petty az öröm rajta,
Fekete a bánat rajta.
Pici szívem, pici szám,
Boldog új évet kíván!

* * *

Ez újév reggelén minden jót kívánok,
ahová csak nézel, nyíljanak virágok!

Még a hó felett is virág nyiladozzon,
dalos madár zengjen minden
rózsabokron!

Minden szép, minden jó legyen
mindig bőven
szálljon mindig áldás rátok az új
esztendőben!