Pünkösd

Balassi Bálint: Borivóknak való  

Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele,

Te nyitod rózsákat meg illatozásra,
Néma fülemüle torkát kiáltásra,
Fákat is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.

Neked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyóvizek, kutak csak neked tisztulnak,
A jó hamar lovak is csak benned vigadnak.

Mert fáradság után füremedt tagjokat,
Szép harmatos fűvel hizlalod azokat,
Új erővel építvén űzéshez inokat.

Sőt még a végbeli jó vitéz katonák,
A szép szagú mezőt kik széjjel bejárják,
Most azok is vigadnak, az időt mulatják.

Ki szép füvön lévén bánik jó lovával,
Ki vígan lakozik vitéz barátjával,
Ki pedig véres fegyvert tisztíttat csiszárral.

Újul még a föld is mindenütt tetőled,
Tisztul homályából az ég is tevéled,
Minden teremtett állat megindul tebenned.

Ily jó időt érvén Isten kegyelméből,
Dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből,
Igyunk-lakjunk egymással vígan, szeretetből!

 

 

 

 

 

 

bazsarózsa

 

A pünkösdöt, a Szentlélek eljövetelét a húsvétot követő hetedik vasárnap és hétfőn ünnepeljük. Jézus mennybemenetele után hatalmas szélvihar kíséretében a Szentlélek lángnyelvek formájában leszállt az apostolokra:

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.
Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” Apostolok cselekedetei 2.1 -2.4

Mivel ezt követően, Péter apostol prédikációinak hatására, megalakultak az első keresztény csoportok, gyülekezetek, ezért ez egyben a keresztény egyház születésének ideje is.

Az ünnep részben a zsidó vallásból ered, az aratás, illetve a tízparancsolat ünnepe, másrészt ókori római hagyományokra épít, amikor Flóra, a virágok és a tavasz istennőjének a tiszteletére rendeztek ünnepséget. Alapvetően örömünnep.

A hozzá kapcsolódó legismertebb egyházi ünnep a csíksomlyói búcsú, zarándoklat.

A pünkösdi király választás a középkor óta ismert hagyomány, amikor ügyességi próbákkal választják ki azt a legényt, aki egy évig, az uralkodása alatt ingyen ihatott a kocsmában, és minden lakodalom és táncmulatság meghívott vendége volt. A pünkösdi királyság kifejezés a kétes, rövid idejű dicsőség szinonimája.

Bodza

A keszkenőkkel és szalaggal díszített májusfa annak a lánynak az ablaka alá került, akit egy legény kiszemelt magának. Végül nagy mulatsággal döntötték le a bárátokkal az éj leple alatt felállított fát, amely nagy dicsőséget jelentett a kiválasztott lányoknak.

A pünkösdi királynéjárás termékenységi rituálé volt. Az ünnep legismertebb virága a pünkösdi rózsa. Vajdaságban a kerítésekre kirakott bodza a keresztény és a pogány ünnep jelképe volt egyszerre, dicsőítette a Szentlélek kiáradását és a termékeny tavaszt.