Mindenszentek, halottak napja

Mindazokért, kiket nem láttunk már régen,
Akik velünk együtt ünnepelnek az égben,
Kiknek őrizgetjük szellemét,
Mindazokért egy-egy gyertya égjen.

Demjén Ferenc: Gyertyák

 

 

A november első két napját leginkább az eltávozott szeretteinkre való megemlékezés hatja át. A két nap ugyan eltér egymástól, mégis valahogy egybefonódik, s magasztos fénnyel ragyogja be az őszi  temetőket és a szívünket.

November 1., mindenszentek ünnepe eredetileg minden vértanúra való megemlékezés napja. A 8. században jelölték ki a napját, amely eredetileg egy kelta ünnepnap volt, így november elseje a „minden tökéletesen igazra” való megemlékezés napja.

Jámbor Lajos frank császár 835-ben IV. Gergely pápa engedélyével már hivatalosan is elismerte az új ünnepet, így ettől kezdve a mindenszentek az egész katolikus kereszténység ünnepe lett.

Magyarországon 2000. óta ismét hivatalos ünnepnap.

Általános szokás, hogy ilyenkor rendbe teszik a síremlékeket, és megemlékeznek az elhunytakról.

Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal és fénnyel, ami elmúlik, és békével, szeretettel, ami nem múlik el. Nincs már ezen a napon fájdalom, csak enyhe távoli szomorúság úszik a táj felett, mint maga az ősz bánatos, ködös álomra készülő ragyogása.” (Fekete István)

November 2-án, halottak napján virággal, koszorúval díszítik a sírokat, és gyertyát gyújtanak az emlékükre, néhol az is szokás volt, hogy ünnepi asztalnál megterítettek az elhunytaknak is, néhol ételt is tettek a sírra, hogy az elhunyt odaát se éhezzen.

.

Gyermekkoromban egy hatalmas kosárba szedtük a kertünk virágát, a krizantémot. A nagymamám kertjében, amikor még közel sem volt ilyen választék, a legszebb, legváltozatosabb krizantémok pompáztak, de azokat sohasem volt szabad leszedni, vázába tenni. Sorra jártuk a temetőket, közben papírzacskóból sült gesztenyét ettünk, meséltek azokról, akik már nem lehettek velünk. A nagyapám sírjánál növő bukszusbokorban mindig pénzt rejtettek el nekem mondván, hogy az az én nagytatámtól van, akit ugyan nem ismerhettem, de onnan távolról is nagyon szeret engem. Azóta is a krizantém valahogy számomra, nem a szomorúság és az elmúlás jelképe, hanem a szereteté, amely összeköti a földi és azt a megmagyarázhatatlan égi világot.

 

Valamikor 20 évvel ezelőtt egy amerikai önkéntes jött az iskolánkba, hogy angol nyelvet tanítson. Én lettem a mentora, tanítottam neki a nyelvet és az otthoni szokásokat. Első látogatásakor krizantémot hozott nekem, a tetejében páros számút. Mondtam, hogy nagyon örülök a virágnak, de nálunk ezt nem illik ajándékba vinni. Ezt megtanulta tőlem, ahogy én is tőle, hogy milyen az igazi halloween party ( az angolszász All Hallows Eve kifejezésből származik: mindenszentek, a kóbor lelkek, a kelták halotti istenének éjszakája). Furcsa volt számomra az iskolában megrendezett mulatság, a sok festett, félelmetes arc és a tépett jelmezek, csak a tökfaragás nem volt idegen, azt még gyerekkoromból ismertem. Megtanultam, hogy milyen szépen megférnek egymás mellett a kultúrák és a szokások.

A november 2-i halottak napja jóval későbbi eredetű: Szent Odiló clunyi apát 998-ban vezette be emléknapul, hamarosan a bencés renden kívül is megülték, és a 14. század elejétől a katolikus egyház egésze átvette. Ezen a napon a gyászmisék az örök életről és a feltámadásról szólnak.

 

 

Mikor mozdulok, ők ölelik egymást.
Elszomorodom néha emiatt –
ez az elmulás. Ebből vagyok. „Meglásd,
ha majd nem leszünk!…” – megszólítanak”

József Attila: A Dunánál

 

A veszteség mély fájdalmán túl, az ünnep az egyediség az egyéniség értékének a felismerése is. Kosztolányi Dezső versében is azt a megismételhetetlen csodát tárja elénk, aki ő volt, akit nagyon szerettünk…

A gyertyák fénye, az elmorzsolt könnycseppek egy pillanatra visszahozzák azokat, akik fontos, meghatározó részei voltak az életünknek. Adjuk nekik a tiszteletünk, szeretetünk pillanatait.

A pompás virágokról lehulló egy-egy szirom, létünk jelképeként hull az őszi avar takarta porba, amelyből vétettünk, s amivé leszünk…

Kosztolányi Dezső

HALOTTI BESZÉD 
 

Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedőlt
a kincstár.

Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él
s mint fán se nő egyforma-két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.
Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kővé meredve,
mint egy ereklye
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka.
Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt
s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt
a csönd s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn s ahogy azt mondta nemrég:
“Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”,
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égő, olcsó cigaretta
füstjére és futott, telefonált
és szőtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.

 

Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó, tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.

 

 

 

Édes barátaim, olyan ez épen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: “Hol volt…”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt
s mi ezt meséljük róla sírva: “Nem volt…”

 

Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer.

Körmendi Mária